Het Dorpshuis Van Voor en Door het Dorp 

geheel gerund door vrijwilligersOver de mogelijkheden voor vergaderen, evenementen of feestjes...

Je feest in ons Dorpshuis?

Regelmatig komen er aanvragen voor allerlei particuliere feestjes bij ons binnen. Helaas moeten we deze mensen teleurstellen. We kunnen de particuliere  feestjes niet (meer) aannemen om meerdere redenen. Zoals je weet werken we volledig met vrijwilligers. Onze horecavrijwilligers hebben we hard nodig om alle reguliere avonden en activiteiten te laten draaien. Daarnaast hebben we vanaf januari te maken met de nieuwe Drank-  en Horecawet. De Gemeente Geldermalsen moet deze wet handhaven en heeft (bij uitzondering) bepaald dat er per jaar maximaal 12 commerciële feesten in ons Dorpshuis gehouden mogen worden. Kortom het is voor ons helaas niet mogelijk om op de verzoeken in te gaan.

Een vergadering in ons Dorpshuis?  

Dorpshuis Tricht wil het sociaal, cultureel middelpunt Van, Voor en Door het dorp zijn. Wij zijn dan ook blij met de vele bewoners die een actieve rol spelen in de verenigingen, werkgroepen, projectgroepen en particuliere initiatieven.

Er is sprake van een wederzijds belang tussen die organisaties en ons Dorpshuis. We dragen deze organisaties en initiatieven dan ook een warm hart toe en willen voor hen het Dorpshuis zijn voor al hun vergaderingen en bijeenkomsten. Zo weten wij dat er veel kleine vergaderingen bij iemand thuis geregeld moeten worden. Hier willen wij een handreiking naar doen. Als het Dorpshuis toch open is en de groep niet te groot, overleg dan even met Gert of Vera, of je gewoon bij ons in de foyer kan komen zitten. Als tegenprestatie verwachten wij dat je 2 consumpties zult gebruiken (redelijk toch ?) en je genoegen neemt dat er andere mensen om je heen kunnen zitten of lopen. Ben je met een grotere groep of wil je apart dan kan je bij ons een zaaltje huren. Het in stand houden van ons Dorpshuis voor nu en later gaat om de vele kleine beetjes.  Wij hopen dat veel groepen en verenigingen zo de weg naar het Dorpshuis kunnen vinden en dat wij daarin weer onze  bijdrage kunnen leveren om een sociaal trefpunt voor het dorp te zijn!  


Vergaderen of andere bijeenkomsten in Dorpshuis Tricht?
Vul het reserveringsformulier in of neem even contact op met Gert Bontam en Vera Bleijenberg: planning@dorpshuistricht.nl


 
Bellen
Map