Het Dorpshuis Van Voor en Door het Dorp 

geheel gerund door vrijwilligersDDD & CREA

Doe jij mee in het volgend seizoen?

Al vele malen is het flink druk geweest in het dorpshuis van Tricht op de DDD- en de Crea-avonden. Veel enthousiaste reacties. Voor het programma van de dinsdagavonden zoeken we daarom weer inspirerende dorpsbewoners die anderhalf tot twee uur willen vertellen over hun beroep, hun hobby of hun fascinatie. Al een paar jaar zijn er steeds weer bekende en nieuwe gezichten die de medebewoners van Tricht in het dorpshuis iets willen laten zien, horen of ervaren. Dat kan met een verhaal, al of niet met PowerPoint presentatie, met muziek en/of zang of poëzie op een van de DDD-avonden of door het aanbieden van een creatieve workshop op de Crea-avonden.

De DDD (De Dinges Dinsdag)- en Crea-avonden worden afwisselend altijd op een dinsdagavond georganiseerd. Tussen 20.00 en 22.00 uur in de foyer. We hopen ook het komend seizoen weer een bijzonder aanbod te realiseren. Mede dankzij jou misschien! Schrijf een mailtje naar DDD@dorpshuistricht.nl of Crea@dorpshuistricht.nl en wij bereiden samen met jou de avond voor.

In de vitrinekasten in het dorpshuis (ook van buiten af te bewonderen) worden herhaaldelijk creatieve resultaten tentoongesteld. Kijk maar eens! De bar is al vanaf 19.30 uur geopend.

 
Bellen
Map