Het Dorpshuis Van Voor en Door het Dorp 

geheel gerund door vrijwilligersDoelstellingen

Voor een leefbaar dorp zijn voorzieningen en ontmoetingen nodig. Het Dorpshuis wil hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Het Dorpshuis biedt onderdak aan de verenigingen en organisaties voor hun activiteiten.

Het Dorpshuis activiteitenteam organiseert allerlei activiteiten Van, Voor en Door de dorpsbewoners. Op die manier ontmoeten dorpsbewoners elkaar, ontstaan er nieuwe contacten en meer samenhang/ verbondenheid.
Verder willen we met elkaar  het Dorpshuis Tricht dé centrale plek maken op sociaal- cultureel vlak en meewerken aan zorgvoorzieningen dicht bij huis.

Ons Dorpshuis draait vanaf 1 juli 2011 met vrijwilligers. Dat veel mensen iets willen doen is wel duidelijk!  Zowel jong als oud heeft zich aangemeld, maar we kunnen nog veel vrijwilligers gebruiken! Vele handen maken licht werk.


Kaart