Het Dorpshuis Van Voor en Door het Dorp 

geheel gerund door vrijwilligersNieuws

Nieuwjaarsreceptie Gemeente Geldermalsen in Dorpshuis Tricht 

Woensdag 3 januari 2018- De gemeente Geldermalsen organiseert jaarlijks een Nieuwjaarsreceptie. Dit keer hebben zij ons Dorpshuis Tricht gekozen als locatie.

De receptie zal muzikaal omlijst worden door o.a. ‘De nozems en de non’. Deze band is ontstaan vanuit de muzikanten van de theatervoorstelling WIND.

Zwerfafvalbrigade Tricht!

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) heeft een nieuwe aanpak voor het opruimen van zwerfafval ontwikkeld: de oprichting van Zwerfafvalbrigades. Samen met buurtbewoners regelmatig zwerfafval opruimen geeft voldoening en is nog gezellig ook. Na de succesvolle start van de Zwerfafvalbrigade in Geldermalsen, wordt ook in Tricht een brigade opgericht. De eerste Trichtse brigadiers hebben zich al aangemeld, doet u ook mee?
 
Op donderdag 14 december organiseren we een informatiebijeenkomst in het dorpshuis, Prins Johan Frisoplaats 1 te Tricht. De bijeenkomst start om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Inloop is vanaf 19.45 uur. De koffie/thee staat klaar en iedereen is welkom.

Lees hier het volledige persbericht.
 


Aanvragen Tricht voor Leefbaarheidbudget Gemeente Geldermalen!
 
Er zijn twee aanvragen ingediend bij de Gemeente Geldermalsen voor het Leefbaarheidbudget. Beide aanvragen zijn inmiddels goedgekeurd!
We zullen jouw hulp hard nodig hebben bij het verkrijgen ervan!
 
Waar hebben we het over?
1. Het Platform Tricht Springlevend. De gelden willen we inzetten voor communicatie, informatie en publiciteit.
 Een poster, een infoavond, informatieborden, flyers etc. het kost allemaal geld!
 
2. Het Dorpshuis Tricht heeft een aanvraag ingediend bij de gemeente voor het Leefbaarheidbudget t.b.v. het realiseren van faciliteiten voor een kwalitatief ondersteunend podium voor verschillende vormen van kunstzinnige uitingen. Denk daarbij o.a. de aankleding/inrichting van het podium in ons Dorpshuis en licht- en geluidsmateriaal.
 
Hoe werkt het?
Op 26 oktober worden de aanvragen middels een pitch en een info markt gepromoot. Vanaf 27 oktober t/m 19 november kunnen alle inwoners van de gemeente Geldermalsen vanaf 12 jaar en ouder stemmen. Iedereen kan twee stemmen uitbrengen. één stem op grote projecten (tot 10.000 euro) en één stem op kleine projecten (tot 5.000 euro) Voor meer info over de leefbaarheidbudgetten: https://www.geldermalsen.nl/leefbaarheidbudget  
 
Mogen we alvast een beroep op je doen om mee te stemmen? Je alvast kunt helpen door deze info te delen? Wordt vervolgd…

Ben jij of ken jij onze nieuwe inwoner(s)?

Graag willen wij deze inwoners verwelkomen met een Welkomstkist!

De kist is gevuld met allerlei producten van lokale ondernemers uit Tricht en Buurmalsen en info over en een waardebon van het Dorpshuis Tricht.

Echter wij kunnen dit niet alleen en daarom deze oproep, heb jij nieuwe buren of weet jij dat er een huis verkocht is? Je helpt ons door dit te melden bij Ina van Maaswaal 0345-574058 of bij Vera van Mourik 0345-505246/ boerderijwinkel@t-bergje.nl  zodat zij daar dan zo snel mogelijk een Welkomstkist kunnen bezorgen. Maar u kunt u natuurlijk ook zelf aanmelden. Woon je sinds januari 2017 nieuw in Tricht of Buurmalsen en kom je van buiten deze dorpen? Meld je zich dan en je ontvangt de Welkomstkist. Ook huurders die van buiten Tricht of Buurmalsen komen, komen in aanmerking voor de Welkomstkist.

De eerste nieuwe inwoners die de kist ontvingen lieten weten het geweldig attent en een ontzettend leuk idee te vinden en waren verbaasd over de inhoud. Het gaf hen een heel erg welkom gevoel.

Dit initiatief is in samenwerking met het Ondernemerscafé tot stand gekomen!


Platform Tricht Springlevend
Het Platform Tricht Springlevend is een informeel netwerk van bewoners die maatschappelijk en cultureel actief zijn in zowel professionele als vrijwilligersorganisaties, bedrijven & verenigingen. Sinds 2017 is het platform met veel enthousiasme gestart. Meer dan 35 deelnemers maken deel uit van dit netwerk en het aantal is groeiende. Wat zie jij in jouw omgeving gebeuren? Wat gaat er goed? Wat loopt er niet lekker? Moet of wil je daar iets aan doen? Heb je hulp nodig? Kunnen anderen daarbij helpen? 4 a 5 keer per jaar organiseert het platform een netwerkbijeenkomst. Op deze netwerkbijeenkomsten krijgt iedereen de gelegenheid om zichzelf voor te stellen en ook om aanstaande evenementen of wetenswaardigheden met elkaar te delen. 

Activiteiten

Als eerste initiatief wil het platform (oudere) bewoners op een laagdrempelige manier informeren over belangrijke thema’s zoals vervoer, veiligheid, voorzieningen in Tricht. Het doel is om:
-per kwartaal in de dorpskrant een thema bijlage met handige tips, adressen en activiteiten te maken die thuis bewaard kan worden. 
-extra publicitaire vormen kiezen die makkelijk zichtbaar zijn, verbindend, humoristisch en positief. “Ja, ik zag het!” Borden plaatsen met wisselende korte heldere informatieve teksten en illustraties. 
-Daarnaast wil het platform thema avonden organiseren en gezamenlijke activiteiten op zetten voor de bewoners van Tricht. 


Maatschappelijke waarde
In de toekomst zal Tricht één van de 26 dorpen zijn van West Betuwe. Voor een kleine kern als Tricht is het belangrijk dat de sociale cohesie blijft, zeker na de decentralisatie in het sociale domein. Tricht heeft een sterke basis van een actief kerk- , sport- en muziekverenigingsleven. Daarnaast organiseren o.a. de Oranjevereniging, Halloween Geldermalsen - Buurmalsen, Het Dorpshuis Tricht, ouderen- en vrouwenorganisaties tal van culturele en maatschappelijke activiteiten in het dorp. Het Platform Tricht Springlevend is in het leven geroepen omdat er behoefte is aan een informeel verbindend maatschappelijk en cultureel netwerk. Er gebeurt veel maar vaak binnen de eigen kringen van clubleden, bezoekers of betrokkenen. Kringen met eigen wetmatigheden, gewoontes en bezigheden. 
Clubs en verenigingen draaien op vrijwilligers, daar komt steeds meer beroep op, maar er zijn steeds minder vrijwilligers, dus moeten we inventief zijn, samenwerken.
Tricht Springlevend probeert een aantal malen per jaar dwarsverbindingen te leggen. Deelnemers bieden met elkaar een samenhangend aanbod van activiteiten en initiatieven waar bewoners van Tricht gebruik van kunnen maken. De frequente bijeenkomsten van het platform en het bespreken van thema’s die leven onder de bewoners, bevorderen de sociale verbindingen van de inwoners en de leefbaarheid van Tricht. 
Goede onderlinge contacten van organisaties in Tricht, kunnen bijdragen aan zichtbaarheid van wat er is en wat kan in het dorp, maakt knelpunten zichtbaar, en zorgt ook voor versterking van elkaar voor meer vanzelfsprekende vorm van burenhulp en/of een eenvoudige koppeling van informele en formele hulp. 


Tentoonstelling 50 jaar Windhoos

De bijzondere tentoonstelling in het Dorpshuis in het kader van 50 jaar windhoos wordt officieel geopend door burgemeester Miranda de Vries op zaterdag 10 juni. Daarna is de tentoonstelling gratis te bezoeken op de woensdagen 14 en 21 juni tussen 10.00 en 21.00 uur, op de donderdagen 15 en 22 juni tussen 13.00 en 17.00 uur. Ook op vrijdagen 16 en 23 juni, van 13.00 – 17.00 uur en zaterdagochtend 17 en 24 juni van 9.00 tot 12.00.

Hoe je winst kunt maken én het Dorpshuis een nieuw dak krijgt,…

Het bestuur van Stichting Dorpshuis Tricht en de Energiecoöperatie 11 Duurzaam hebben elkaar gevonden. Met elkaar kunnen we door het realiseren van zonnepanelen op het dak van het Dorpshuis;

-       Duurzame dorpsenergie leveren  

-       Dorpsgenoten mede laten delen voordelige stroom

-       Ons dorpshuis voorzien van een nieuw dak (hard nodig)

Hoe werkt het?

Sinds 1 januari 2016 is de energiebelasting vrijgesteld voor particulieren die samen een collectief dak exploiteren in een coöperatie. Deelnemers ontvangen 12,2 cent per opgewekte kWh energiebelasting retour op hun jaarnota. Voor € 370,- koop je al een zonnepaneel op het dorpshuis dak. Via  de verlaging van je eigen energierekening verdien je in 15 jaar de investering terug, en als extra een streefrendement van 3% op die investering. Alles wordt geregeld in en door een eigen coöperatie ‘Duurzaam Tricht’, waarin je een volwaardige stem krijgt.

Nieuw Dorpshuis dak!

Bij voldoende zonnepanelen wordt ons dak volledig vernieuwd. En dat is hard nodig!

Help het milieu, ons dorpshuis en jezelf! Samen hebben we werkelijk een win-win-win model!

Meer weten?

Lees hier de uitgebreide informatie van 11 Duurzaam

Voor direct contact gerlach@11duurzaam.nl

www.11duurzaam.nl