Het Dorpshuis Van Voor en Door het Dorp 

geheel gerund door vrijwilligersNieuws

6 oktober 2018: Tricht in ’t Zicht

Hobbyisten en ondernemers presenteren zich!
Vorig jaar heb je er waarschijnlijk wel iets over gehoord of van gezien. De markt op het grasveld vóór het dorpshuis waar een flink aantal ondernemers uit Tricht liet zien wat voor producten zij maken, verkopen of welke diensten zij aanbieden. Veel positieve geluiden en ook heldere verbeteringspunten dus… we gaan dat weer een keer organiseren. Vooral ook omdat er van meerdere ondernemers geluiden komen dat ze toen geen tijd hadden maar nu heel graag mee willen gaan doen.
Ben je ondernemer en wil je jouw ‘werk’ laten zien, schrijf je dan in. Geef je naam/bedrijfsnaam op door een mailtje te sturen naar het  activiteitenteam@dorpshuistricht.nl of naar Richard Slob (info@slobsite.nl) en wij nemen contact met jou op voor het inschrijfformulier en verdere details.
De ondernemers betalen € 75 voor een stand inclusief een lunch en een drankje. De hobbyisten krijgen de stand aangeboden. Wij zorgen voor betonhekken achter de stand om werk aan op te hangen.
Heb jij een leuke of boeiende hobby en wil je dat laten zien en er over vertellen aan jouw medebewoners van Tricht, geef je dan ook op door een mailtje naar dat adres van het activiteitenteam. Vorig jaar was er veel te zien: handwerkproducten, schilderijen, tekeningen, foto’s, sieraden en dergelijke. En hopelijk dit jaar nog meer. Geef je op en neem een selectie van jouw hobby mee naar het dorpshuis.
Zaterdag 6 oktober tussen 11 en 16 uur dit jaar allemaal in en om het dorpshuis. Dus niet op locatie.
Wil je die dag opluisteren met jouw muziek, neem dan ook contact met ons op via hetzelfde mailadres van het activiteitenteam.
Alle ondernemers en hobbyisten uit Tricht in ’t Zicht! Doe mee! Van 11.00 tot 16.00 uur.
Zwerfafvalbrigade succesvol

Op 28 april heeft de zwerfafvalbrigade Tricht aan de oostkant van de spoorlijn aangepakt, en op 2 juni was de westkant van Tricht aan de beurt. We vinden nu beduidend minder zwerfafval en dat is natuurlijk geweldig. Wat we wel nog heel veel vinden zijn sigarettenpeuken en dan vooral de filters. Deze bestaan voor 95% uit cellulose acetaat, een kunststof die niet biologisch afbreekbaar is. Een vriendelijk verzoek dan ook aan de rokers om je peuken niet op straat te gooien, maar thuis bij het restafval. 

Verder vangen we af en toe op dat mensen zelf ook hun buurt of straat schoonhouden zodat er steeds minder plastic en andere rommel in het milieu terechtkomt. Als je dat ook regelmatig doet, laat ons dat dan even weten op info@brightwrite.nl of via 06-51643615, dan hoeven we die straten niet in onze routes op te nemen.
Op 30 juni is de zwerfafvalbrigade de laatste keer voor de vakantie actief en gaan we het buitengebied weer in. Mocht je een keer mee willen helpen dan ben je van harte welkom, we verzamelen om 9:30 uur in het Dorpshuis. Tricht schoon, ik help gewoon!

https://www.omroepgelderland.nl/tv/programma/241633335/Gelderland-Helpt/aflevering/32121/Gelderland-helpt
Er is een item over zwerfafvalbrigades vanaf minuut 11:30 en een aantal van ons komen aan het eind ook even in beeld, toen we de schoolroute naar Culemborg opgeruimd hebben.

9 juni 2018: Een hele spannende dag voor WIND!

Op  zaterdag 9 juni wordt in Amersfoort, op de manifestatie ‘Wij doen ’t samen’, bekendgemaakt wie de landelijke trofee gewonnen heeft, de Gouden Pit, in het kader van Kern met Pit. Voor het hele project Wind!, het spel in het buitengebeuren rondom het dorpshuis, de tentoonstelling met de historische en educatieve aspecten en de voorstelling, ontvingen alle medewerkers in januari al veel waardering door het winnen van de Kern met Pit-Trofee van de provincie Gelderland. Daarmee werd Wind! ook genomineerd voor de landelijke finale: de Gouden Pit, samen met de winnaars van de elf andere provincies.

De Gouden Pit wordt toegekend op basis van het oordeel van een vakjury (voor 50%) en voor de andere 50% op basis van het aantal stemmen dat landelijk op het project wordt uitgebracht. 
De organisatie (de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij) heeft samen met het VSB-Fonds alle vrijwilligers van de projecten voor die dag uitgenodigd. 
Meer weten….. kijk dan op www.kernmetpit.nl en je krijgt een beeld van alle aspecten van Kern met Pit. Rechtsboven in de zwarte balk staat een kopje “Stemmen Gouden Pit”.
Als je op http://www.kernmetpit.nl/gouden+pit/default.aspx  klikt, dan verschijnt er een pagina met alle 12 initiatieven/projecten. Ons project Wind! staat daar bij. Breng je stem uit. Heel Nederland mag stemmen.


Geef het Trichts talent een podium dat het verdient!

Vanaf 17 april tot en met 21 mei kunnen alle inwoners van de gemeente Geldermalsen vanaf 12 jaar en ouder online stemmen. Voor het stemmen vragen men op de site om je volledige naam, straat en huisnummer, postcode en geboortedatum. Het online stemformulier staat vanaf 17 april 00:00 uur op www.geldermalsen.nl/leefbaarheidbudget. Je mag twee stemmen uitbrengen: één stem op grote projecten (tot € 10.000) en één stem op kleine projecten (tot €5.000).
Een van die kleinere projecten is “Geef het Trichts talent een podium dat het verdient” en met het geld, een bedrag van € 5000, zouden we betere technische faciliteiten kunnen ‘installeren’ in ons dorpshuis. Zowel voor optredens binnen als buiten. Klik vanaf 17 april op de website van de gemeente, bekijk het filmpje dat wij met drie kinderen en ouders uit Tricht gemaakt hebben en steun ons verzoek. Met dat geld kunnen we betere materialen aanschaffen voor onder andere de “Frisdisco”, de “Levende Kerststal”, de DDD-avonden, “Swing’in Tricht”, “Op de Planken”,  een programma met muzikaal Trichts talent en allerlei andere momenten waarop jong en oud optreden in een van de zalen of buiten op het grasveld. Kijk vanaf 17 april naar het filmpje en gebruik jouw stem! Met dank voor jullie steun, het Activiteitenteam van het Dorpshuis.

TV Tricht is officieel in de lucht 

De eerste aflevering van TV Tricht is al op 14 april 2018 in de lucht. TV Tricht zal alle programma’s op eigen YouTube kanaal plaatsen. Daarnaast kan iedereen op de Facebook pagina van TV Tricht en de website van Dorpshuis Tricht onze programma’s vinden. 

Meer weten over TV Tricht? Ga naar de pagina van TV Tricht op deze site.

Zwerfafvalbrigade bezig met buitengebied

De Zwerfafvalbrigade van Tricht heeft de afgelopen keren de weg door het veld naar Culemborg vanaf het spoor tot aan het voormalige Bergje aangepakt. Op twee zaterdagen hebben we maar liefst 30 vuilniszakken zwerfafval opgeruimd. Het ziet er nu weer netjes uit, en we hopen dat het een tijdje zo blijft.
Op zaterdag 28 april, 2 juni en 30 juni gaan we opnieuw op pad. Als je, jong of oud, een keer mee wilt helpen ben je van harte welkom. Stuur dan even een mailtje naar Yvonne Buck, info@brightwrite.nl, dan kunnen we zorgen dat er ook materialen beschikbaar zijn voor je. Dit alles onder het motto: Tricht schoon, ik help gewoon!

Zwerfafvalbrigade Tricht van start op 6 januari

Yvonne Buck meldt: “De Zwerfafvalbrigade van Tricht gaat zaterdag 6 januari van start. De brigade, die nu uit 17 mensen bestaat, zal regelmatig zwerfafval opruimen in Tricht en het buitengebied van Tricht. Dit geeft voldoening en het is nog gezellig ook. Op 6 januari om 9.30 uur verzamelen we in het Dorpshuis. Bij een kopje koffie gaan we verdere afspraken maken met het team, we krijgen een veiligheidsinstructie en materialen om veilig te werken en dan gaan we beginnen. Wethouder Ronald van Meygaarden zal bij de aftrap aanwezig zijn.”

Als je ook mee wilt helpen, meld je dan even bij Yvonne Buck, 06-51643615.

De volgende data worden besloten in overleg met de leden van de Zwerfafvalbrigade.

Ben jij of ken jij onze nieuwe inwoner(s)?

Graag willen wij deze inwoners verwelkomen met een Welkomstkist!

De kist is gevuld met allerlei producten van lokale ondernemers uit Tricht en Buurmalsen en info over en een waardebon van het Dorpshuis Tricht.

Echter wij kunnen dit niet alleen en daarom deze oproep, heb jij nieuwe buren of weet jij dat er een huis verkocht is? Je helpt ons door dit te melden bij Ina van Maaswaal 0345-574058 of bij Vera van Mourik 0345-505246/ boerderijwinkel@t-bergje.nl  zodat zij daar dan zo snel mogelijk een Welkomstkist kunnen bezorgen. Maar u kunt u natuurlijk ook zelf aanmelden. Woon je sinds januari 2017 nieuw in Tricht of Buurmalsen en kom je van buiten deze dorpen? Meld je zich dan en je ontvangt de Welkomstkist. Ook huurders die van buiten Tricht of Buurmalsen komen, komen in aanmerking voor de Welkomstkist.

De eerste nieuwe inwoners die de kist ontvingen lieten weten het geweldig attent en een ontzettend leuk idee te vinden en waren verbaasd over de inhoud. Het gaf hen een heel erg welkom gevoel.

Dit initiatief is in samenwerking met het Ondernemerscafé tot stand gekomen!


Platform Tricht Springlevend
Het Platform Tricht Springlevend is een informeel netwerk van bewoners die maatschappelijk en cultureel actief zijn in zowel professionele als vrijwilligersorganisaties, bedrijven & verenigingen. Sinds 2017 is het platform met veel enthousiasme gestart. Meer dan 35 deelnemers maken deel uit van dit netwerk en het aantal is groeiende. Wat zie jij in jouw omgeving gebeuren? Wat gaat er goed? Wat loopt er niet lekker? Moet of wil je daar iets aan doen? Heb je hulp nodig? Kunnen anderen daarbij helpen? 4 a 5 keer per jaar organiseert het platform een netwerkbijeenkomst. Op deze netwerkbijeenkomsten krijgt iedereen de gelegenheid om zichzelf voor te stellen en ook om aanstaande evenementen of wetenswaardigheden met elkaar te delen. 

Activiteiten

Als eerste initiatief wil het platform (oudere) bewoners op een laagdrempelige manier informeren over belangrijke thema’s zoals vervoer, veiligheid, voorzieningen in Tricht. Het doel is om:
- per kwartaal in de dorpskrant een thema bijlage met handige tips, adressen en activiteiten te maken die thuis bewaard kan worden. 

digitale folder Tricht Springlevend


Download de digitale folder Tricht Springlevend


- extra publicitaire vormen kiezen die makkelijk zichtbaar zijn, verbindend, humoristisch en positief. “Ja, ik zag het!” Borden plaatsen met wisselende korte heldere informatieve teksten en illustraties. 
-Daarnaast wil het platform thema avonden organiseren en gezamenlijke activiteiten op zetten voor de bewoners van Tricht. 


Maatschappelijke waarde
In de toekomst zal Tricht één van de 26 dorpen zijn van West Betuwe. Voor een kleine kern als Tricht is het belangrijk dat de sociale cohesie blijft, zeker na de decentralisatie in het sociale domein. Tricht heeft een sterke basis van een actief kerk- , sport- en muziekverenigingsleven. Daarnaast organiseren o.a. de Oranjevereniging, Halloween Geldermalsen - Buurmalsen, Het Dorpshuis Tricht, ouderen- en vrouwenorganisaties tal van culturele en maatschappelijke activiteiten in het dorp. Het Platform Tricht Springlevend is in het leven geroepen omdat er behoefte is aan een informeel verbindend maatschappelijk en cultureel netwerk. Er gebeurt veel maar vaak binnen de eigen kringen van clubleden, bezoekers of betrokkenen. Kringen met eigen wetmatigheden, gewoontes en bezigheden. 
Clubs en verenigingen draaien op vrijwilligers, daar komt steeds meer beroep op, maar er zijn steeds minder vrijwilligers, dus moeten we inventief zijn, samenwerken.
Tricht Springlevend probeert een aantal malen per jaar dwarsverbindingen te leggen. Deelnemers bieden met elkaar een samenhangend aanbod van activiteiten en initiatieven waar bewoners van Tricht gebruik van kunnen maken. De frequente bijeenkomsten van het platform en het bespreken van thema’s die leven onder de bewoners, bevorderen de sociale verbindingen van de inwoners en de leefbaarheid van Tricht. 
Goede onderlinge contacten van organisaties in Tricht, kunnen bijdragen aan zichtbaarheid van wat er is en wat kan in het dorp, maakt knelpunten zichtbaar, en zorgt ook voor versterking van elkaar voor meer vanzelfsprekende vorm van burenhulp en/of een eenvoudige koppeling van informele en formele hulp. 

Hoe je winst kunt maken én het Dorpshuis een nieuw dak krijgt,…

Het bestuur van Stichting Dorpshuis Tricht en de Energiecoöperatie 11 Duurzaam hebben elkaar gevonden. Met elkaar kunnen we door het realiseren van zonnepanelen op het dak van het Dorpshuis;

-       Duurzame dorpsenergie leveren  

-       Dorpsgenoten mede laten delen voordelige stroom

-       Ons dorpshuis voorzien van een nieuw dak (hard nodig)

Hoe werkt het?

Sinds 1 januari 2016 is de energiebelasting vrijgesteld voor particulieren die samen een collectief dak exploiteren in een coöperatie. Deelnemers ontvangen 12,2 cent per opgewekte kWh energiebelasting retour op hun jaarnota. Voor € 370,- koop je al een zonnepaneel op het dorpshuis dak. Via  de verlaging van je eigen energierekening verdien je in 15 jaar de investering terug, en als extra een streefrendement van 3% op die investering. Alles wordt geregeld in en door een eigen coöperatie ‘Duurzaam Tricht’, waarin je een volwaardige stem krijgt.

Nieuw Dorpshuis dak!

Bij voldoende zonnepanelen wordt ons dak volledig vernieuwd. En dat is hard nodig!

Help het milieu, ons dorpshuis en jezelf! Samen hebben we werkelijk een win-win-win model!

Meer weten?

Lees hier de uitgebreide informatie van 11 Duurzaam

Voor direct contact gerlach@11duurzaam.nl

www.11duurzaam.nl