Het Dorpshuis Van Voor en Door het Dorp 

geheel gerund door vrijwilligersOndernemers sponsoring verloting openingsfeest 20 juni 2015 

Ga naar de bedankpagina voor de namen van de sponsoren van de verloting.

Ondernemers Van Voor en Door het dorp

Bijdrage opening dorpshuis 20 juni 2015
Het dorpshuis is de afgelopen drie jaar een belangrijke ontmoetingsplek in het dorp geworden. Ruim 100 vrijwilligers zetten zich in voor het dorpshuis en alle activiteiten daar omheen.
Veel voorzieningen - denk aan de supermarkt en het geldautomaat - zijn verdwenen, maar het Dorpshuis biedt nieuwe mogelijkheden. Mede hierdoor blijft Tricht een aantrekkelijk dorp om te wonen, te werken en te ondernemen.

Het Ondernemers Café
Afgelopen maanden is er op de 1ste vrijdag van de maand een ondernemer café in het dorpshuis.
Het verenigen van zelfstandige ondernemers die bij Tricht met hun bedrijf op enigerlei wijze betrokken zijn is erg belangrijk. De mogelijkheid om voor of met ondernemers samen te werken vergroot de kans op succes. Informeel contact met ondernemende plaatsgenoten opent deuren die anders mogelijk gesloten blijven. Het gaat hierbij om alle bedrijven dus ook kleinere bedrijven en dienstverleners moeten zich thuis voelen. Hierdoor bouwt het ondernemerscafé gemeenschappelijke kracht, kennis en een netwerk op. Deelnemers kunnen van elkaar profiteren! In het ondernemerscafé gaat het om de laagdrempelige ontmoeting in een ontspannen sfeer!

Heropening Dorpshuis
Ook de verbouwing en de positie van het Dorpshuis Tricht kwam ter sprake. Met name de opening van het vernieuwde dorpshuis is een uitgelezen kans voor ondernemers om van zich te laten horen en van betekenis te zijn voor de bevolking. In samenspraak met het bestuur van het Dorpshuis wordt er een verloting georganiseerd met prijzen die door de ondernemers beschikbaar worden gesteld en bij de plaatselijke ondernemers worden gekocht. Het voornemen is dat we minimaal €. 3000,- ophalen voor het verzorgen en het sponsoren van de prijzen.


De geplande prijzen zijn :

  • 1ste prijs elektrische fiets.
  • 2e prijs reischeque.
  • 3e prijs diner bon.
  • en vele mooie andere prijzen.

Uw bijdrage is nodig
Alle ondernemers welke ingeschreven staan bij de kamer van koophandel worden benaderd, persoonlijk of door deze brief. Wij rekenen op uw bijdrage. De prijzen worden wanneer mogelijk afgenomen bij ondernemers uit Tricht. Tijdens de dag van de opening is er een bord waarop de namen staan vermeld van de ondernemers die het prijzen geld gesponseerd hebben. Ook op de site van het dorpshuis krijgt u een naamsvermelding op een speciaal daarvoor aangemaakte pagina.
U kunt het sponsorbedrag overmaken naar Stichting dorpshuis Tricht NL 69RABO 0110 8288 79
Onder vermelding van “Sponsering verloting” en met vermelding van uw naam en telefoonnummer. Wij nemen dan weer contact met u op voor de exacte gegevens voor op het sponsorbord.
Deze actie staat los van de eerder bouwstenen actie vanuit het Dorpshuis. Nu doen wij als ondernemers een beroep op u. Gezamenlijk als Trichtse ondernemers bieden wij deze loterij aan en stellen wij deze prijzen beschikbaar.

Met vriendelijke groet, 
Commissie “20 juni 2015”
Het Ondernemers Café
Kaart